facebook

ДепартаментИнформатика

проф. Румен Стайнов

проф. Румен Стайнов

Проф. Румен Стайнов (1953 - 2017) е потомък на високообразовани български индустриалци и общественици. След като учи една година в Технически университет в София (тогава Висш Машинно-Електротехнически Институт - ВМЕИ), заминава за Университета в Илменау, Германия и там завършва висше образование по техническа кибернетика. Защитава докторска степен по обработка на информацията и операционни системи в Университета в Дрезден, Германия. Работи в Института по Съобщенията „Х. Трайков“ в България, в Българска Академия на Науките, в Метрополитен Колидж в Бостън, САЩ, в Университета по приложни технологии във Фулда, Германия. Бил е гост-преподавател в Университета в Щутгарт, Университета в Ахен, Университета в Магдебург, Германия, преподава в Нов български университет от 2005 до 2017 г. Автор е на над 100 публикации, монографии и учебници. Участва в над 20 изследователски проекта.

Проф. Стайнов споделяше богатия си преподавателски и научен опит със студентите в департамент Информатика и най-вече в бакалавърската програма „Мрежови технологии“. Неговите курсове по комуникационни мрежи, системно програмиране, облачни технологии, разпределени системи и мобилни комуникации се отличаваха с добър баланс между теорията и практиката и отразяваха последните достижения в науката, техниката и технологиите. Проф. Стайнов допринесе за създаване на редица полезни сътрудничества на НБУ с чуждестранни университети. Основател е на международната конференция Computer Science and Education in Computer Science (CSECS - https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1452), която има вече 17 издания. По негова инициатива и под неговите грижи много студенти от НБУ имаха възможност  да се обучават по различни програми в Германия както по специалността, така и по немски език. С широката си култура, действеност и обич към България, разгъната си международна дейност той изгради дълбоко уважение към себе си от студенти и преподаватели.