facebook

ДепартаментИнформатика

проф. д-р Красимир Манев

проф. д-р Красимир Манев

Роден:     05.01.1951, гр Исперих, България

      Адрес:     ж.к. Яворов, бл. 12А, вх. А, ап. 2, София 1124, България

      Тел:         (+359) (2) 887-253-211 (мобилен)

      E-mail:    kmanev@nbu.bg

     

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 1. 1966 – 07.1969: Национална математическа гимназия, София
 2. 1969 – 05.1974: ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски”
 3. 1974: магистър по Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 4. 1982 – 01.1983: специализация, Prof. Claude Berge, France, University Paris VI
 5. 1988 – 05.1988: специализация, Prof. Gyula Katona, Hungary, Institute of Math
 6. 1988: доктор по Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

 1. 1974 – 04.1991: Институт по математика и информатика на БАН,

                                 Математик, Научен сътрудник III, II, I ст.

 1. 1991 – 10.1993: Факултет по математика и информатика на СУ

                                  Главен асистент

 1. 199304.2013: Факултет по математика и информатика на СУ, доцент

                                  от 2004 до 2008 рък. Катедра “Изчислителни системи”

 1. 2013 – 10.2014: Департамент Информатика, Нов Български Университет

                                - Доцент

 1. 2014 – 07.2021: Департамент Информатика, Нов Български Университет

                                - Професор

Гостуващ преподавател:

 1. 199108.1997: ФМИ на Велико Търновски Университет, гост-Доцент
 2. 199206.2002: Нов Български Университет, София, гост-Доцент
 3. 1997 – 05.2005: Американски университет в България, Благоевград, гост-Доцент
 4. 200605.2008: Варненски Свободен Университет, гост-Доцент
 5. 200604.2010: Институт по математика и информатика на БАН, гост-Доцент

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ:

      Операционни системи:           MS DOS, MS Windows, UNIX-like (Linux)

      Езици за програмиране:         FORTRAN, PL/I, Basic (MS Office and Lotus Notes), IBM 360 Assembler, C/C++, C#

      СУБД:                                        Access, dBase IV (Clipper), Informix

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ:

Софтуерни

- Разработване на UNIX-like операционни системи за български аналози на PDP-11, VAX и VME (M68020) (език C): кирилизация на "тежки" команди: shell, lex, yacc, awk и др. (1983-1987)

- Разработване на софтуер за научни изследвания в областта на Дискретната математика  (C, MS DOS, MS Windows, UNIX) (1985 – досега)

- Проектиране и реализация на различни бизнес информационни системи (Clipper/MS DOS) (1990-1996)

- Проектиране и реализация на информационна система за стоматологичен кабинет (Clipper/MS DOS/MS Windows) (1996 – досега)

- Развитие на реализацията на счетоводна информационна система (4GL/Informix/AIX, MS Access/Windows, за френска компания) (1993-1994)

- Развитие на реализацията на информационна система на център за безработни (4GL/Informix/AIX, за френска компания) (1994)

- Проектиране и реализация на счетоводна информационна система (MS Access 97/Windows 98, за френска компания) (1998)

- Проектиране и реализация на информационна система за следене на енергийни проекти по програмата PHARE (Lotus Notes, MS Office, OLE) (1995-1997)

- Разработване на Инструментален софтуер за компютърна обучаваща система (Visual C++/Windows 95, за германска компания) (1997-1998)

 

Изследователски:

- 1985-1993 "Математически методи за обработка на информация", НФ "Научни изследвания" – член на колектива

- 1992-1995 "Дискретни математически изследвания с помощта на компютър", ФНИ на СУ – ръководител на колектива

- 1995-1996 "Дискретни математически изследвания с помощта на компютър", НФ "Научни изследвания" – ръководител на колектива

- 2009 "Дискретни структури", ФНИ на СУ – член на колектива

- 2009 "Състезателни системи в обучението по програмиране", ФНИ на СУ – член на колектива

- 2009-2010 “Математически методи на информатиката“ - НФ "Научни изследвания" – член на колектива

- 2010-2012 “Автоматизирано извличане на бизнес правила и процеси т програмен код” - НФ "Научни изследвания" – ръководител на колектива

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Основни курсове:  

Дискретна математика, Дискретни структури, Езици, автомати и изчислимост

Дизайн и анализ на алгоритми, Алгоритми и програмиране, Алгоритми в графи

Паралелно програмиране

 Други курсове

Синтактичен анализ и компилация, Увод в програмирането (Fortran, PL/I, C),  

Операционни системи (DOS/OS за IBM 360, UNIX), Компютърни архитектури и асемблерни езици, Търсене в дискретни пространства, Структури от данни (със С/C++)

Ръководство на аспиранти и дипломанти

Бакалаври – 4  

Магистри – над 30 дипломанти.

Докторанти – 4 успешно защитили, 1 отчислен с право на защита.

 

РЕДКОЛЕГИИ, ПРОГРАМНИ КОМИТЕТИ НА КОНФЕРЕНЦИИ:     

Редколегии:

Serdica Journal of Computing, Издание на Института по математика и информатика на БАН

Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Mathematiques et Informatique”, Издание на Факултета по математика и информатика на СУ

International JournalOlympiads in Informatics, Издание на Международния комитет на Международната олимпиада по информатика

International JournalInformatics in Education, Издание на Института по математика и информатика на Литовската АН

Програмни комитети наконференции:

Член на Програмния комитет на Пролетната конференция на СМБ, 2006-2009 г.

Член на Програмния комитет на Международна конференция “Olympiads in Informatics” – 2007 г. Загреб, Хърватска; 2008 г. Кайро, Египет; 2009 г. Пловдим, България; 2010 г. Уотърлу, Канада.

Член на Програмния комитет на Международна конференция "Information theories & applications", 2003-2009, Варна, България.

Член на Програмния комитет на 3-та Международна конференция “Informatics in secondary schools – evolution and perspectives”, 2006, Вилнюс, Литва.

Член на Програмния комитет на 3-та Балканска конференция по информатика, 2007, София, България.

 

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА:

- Член на Екипа за извънкласна работа по информатика на СМБ от 1982 до 2008 и Ръководител на Екипа от 1998 до 2002

- Член на Националната комисия за олимпиадите по информатика от 1998 до 2008 и Председател на Националната комисия от 1998 до 2002

 

- Член на Международния комитет на IOI: 2000-2003 (избран) и 2005-2010 (представител на страната домакин на IOI’2009), 2011-2013 (избран)

- Президент на IOI 2014-2017

- Член на Организационния комитет на Първата IOI’1989 (България,) и Втората IOI’1990 (Белорус); Зам. председател на Организационния комитет на IOI’2009 (България) и Президент на IOI’2009

- Ръководител на българския отбор за  IOI’1998 (Португалия), IOI’1999 (Турция), IOI’2000 (Китай) и IOI’2005 (Полша) IOI, Зам. Ръководител на отбора за IOI’2014 (Тайван).

 

- Съосновател на Европейската юношеска олимпиада по информатика (EJOI) и президент на EJOI 2017-2021

 

- Ръководител на българския отбор за Балканска олимпиада по информатика (BOI):

BOI’1994 (Гърция), BOI’1996 (Кипър), BOI’1997 (Гърция), BOI’1999 (Гърция) и  BOI’2000 (Македония).

- Ръководител на българския отбор за Юношеската балканска олимпиада по информатика (JBOI): JBOI’2007 (Сърбия), JBOI’2011 (Румъния).

- Президент на Научния комитет на BOI’1995 (България) и BOI’2004 (България)

- Президент на Научния комитет на JBOI’2008 (България)

 

- Основател (1998) и Председател на журито (1998-2000, 2005, 2008) на Български междууниверситетски турнир по програмиране, преименуван по-късно на Републиканска студентска олимпиада по програмиране

- Ръководител на отбора на Софийския университет за Регионалния кръг на Световната студентска олимпиада по програмиране на ACM от 2000 г. Четири участия като ръководител на отбора на СУ за Световните финали (2002 – Хонолулу, САЩ; 2004 – Прага, Чехия; 2005 – Шанхай, Китай; 2006 – Сан Антонио, САЩ)

 

 

ПУБЛИКАЦИИ (77 статии)

 1. Алгоритми, базов и приложен софтуер за математически изследвания – 16 статии
 2. Дискретна математика – 22 статии
 3. Технология на софтуера – 21 статии
 4. IV. Състезания по програмиране, преподаване на Инфорватика и ИТ – 18 статии

 

МОНОГРАФИЯ, УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА  - 27

 

ЕЗИЦИ

 

Говор

Писане

Четене

Руски

Отлично

Отлично

Отлично

English

Добре

Добре

Много добре

Френски

Средно

Средно

Добре