facebook

ДепартаментИнформатика

доц. д-р Юлиана Пенева

доц. д-р Юлиана Пенева

 

Трудов стаж:

От май 2006 – продължава

доцент, деп. Информатика НБУ

 1. Основни дейности и отговорности Преподаване на информатични дисциплини. Води лекции по: бази от данни, обектни и разпределени бази от данни, информационно моделиране, разработване на информационни системи, софтуерен инженеринг, съвременни тенденции в базите от данни и др.
 2. Консултиране на студенти, ръководство на дипломни тези и докторанти.
 3. Изготвяне на нови учебни програми.
 4. Разработване и координиране на проекти.

От септември 1989 – декември 2011

Заемана длъжност или позиция  - старши научен сътрудник, секция “Софтуерни технологии - ИМИ  БАН

 1. Изследователска дейност в областта на информатиката (над 50 статии).
 2. Участие в проекти ( над 15 проекта).
 3. Ръководство на специализанти, дипломанти, рецензиране на научни публикации.
 4. Научен секретар на секция “Софтуерни технологии” за периода 1992 -2006 г.
 5. Преподаване в магистърски програми на Стопанска академия – гр.Свищов и Институт по математика и информатика – БАН за периода 2002-2008 г. Водене на лекции по информационни системи.
 6. Извънреден доцент, съвместител в: Югозападен университет (от 1994 – до 2000 г.), УНСС (от 1999 – до 2004), БСУ (от 1993 - до 2004), Американски университет в Благоевград (от 2000 – до 2002).

От септември 2002 – 2012

Заемана длъжност или позиция        извънреден професор; City University of Seattle – подразделение в България

Основни дейности и отговорности    

 1. Преподаване на информатични дисциплини в програма “Бизнес администрация”. Води лекции по: информационни технологии за мениджъри, информационни системи, бази от данни и др.

                                                                                                                                                                                                               

Образование и обучение:          

От 1985 – до 1989 -доктор

Основни предмети/застъпени професионални умения  Информатика

Дисертация: Ефективно изпълнение на заявки в бази от данни

Име и вид на обучаващата или образователната организация    Институт по математика и информатика - БАН

От 1973 – до 1978 магистър по математика

Специалност: основи на кибернетиката и теория на управлението

Специалност: учител по математика

Основни предмети/застъпени професионални умения  Информатика

Педагогически профил – преподавателски права по математика за средните училища

Име и вид на обучаващата или образователната организация    Факултет по математика и информатика – СУ “Климент Охридски”

От 1986 – до 1987 – Специализация по информационни системи

Основни предмети/застъпени професионални умения  информатика, информационни системи

Име и вид на обучаващата или образователната организация    Технологичен университет - гр. Айндховен, Холандия

                                                                                                                                                               

Публикации за последните пет години: 45

Участие в проекти за последните пет години: 4

Годишна награда на Ректора за 2009: най-добър преподавател