ДепартаментИнформатика

Преподаватели

проф. д.м.н. Иван Ланджев
е-mail: i.landjev@nbu.bg

проф. д-р Красимир Манев
е-mail: kmanev@nbu.bg

проф.  д-р Марин Маринов
е-mail: mlmarinov@nbu.bg

 

проф. д-р Стоян Малешков
е-mail: maleshkov@tu-sofia.bgдоц. д-р Велина Славова
е-mail: vslavova@nbu.bg

доц. д-р Венцислав Джамбазов
е-mail: venci@nbu.bg

доц. д-р Димитър Атанасов
е-mail: datanasov@nbu.bg

доц. д-р Ласко Ласков
е-mail: llaskov@nbu.bg

доц. д-р Николай Киров
е-mail: nkirov@nbu.bg

доц. д-р Петя Асенова
е-mail: pasenova@nbu.bg

 

доц. д-р Юлиана Пенева
е-mail: jpeneva@nbu.bg

гл. ас. д-р Валентина Иванова, PMP
е-mail: v.ivanova@gmail.com

 

гл. ас. д-р Десислава Георгиева
е-mail: dvelcheva@nbu.bg

гл. ас. д-р Йоана Минкова
е-mail: yminkova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Лъчезар Томов
e-mail: luchesart@gmail.com

 

гл.ас. д-р Мария Георгиева
е-mail: m.georgieva@nbu.bg 

гл.ас.д-р Марияна Райкова
е-mail: mraykova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Стоян Боев
е-mail: stoyan@nbu.bg

гл. ас. д-р Филип Андонов
e-mail: fandonov@nbu.bg

гл. ас. д-р Христина Костадинова

e-mail: hkostadinova@gmail.com

 

ас. д-р Слав Ангелов

e-mail: slav_angelov@abv.bg

 

ас. д-р Стоян Мишев

e-mail: stoyan.mishev@nbu.bg

 

ас. Делян Керемедчиев

e-mail: delyan.keremedchiev@gmail.com