ДепартаментИнформатика

Актуално

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
22.11.2019 14:40

Семинар „Разширена реалност (Augmented reality) в изкуството”

Корпус 2, Зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
ас. Златка Узунова

По време на семинара се представя развитието на технологиите и промяната на тенденциите при прилагането на разширена реалност в изкуството. Разглеждат се добрите практики в областта. Демонстрират се водещи изследователски организации занимаващи се с разширената реалност в страната. Анализират се различните етапи при създаването на едни от знаковите произведения на изкуството с разширена реалност. 

Основни изследователски интереси в областта на: Компютърна графика, виртуална и разширена реалност.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Компютърни игри.

Възможности за експертиза в областта на: Компютърни технологии.

Преподавателски интереси в областта на: Компютърна графика и анимация за компютърни игри, виртуална и разширена реалност.

Образование:

2015 - 2018 Редовна докторантура с тема на дисертационния труд: „Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри, Нов български университет;

2015 - Магистър по мултимедия и компютърна анимация, Нов български университет;

2008 - Компютърен технолог, „Компютърни системи и технологии“ - специализация „Дизайн на компютърната графика и анимация“, Нов български университет;

1998 - Фотограф, „Средно специално образование по изкуствата и културата“, Национална Професионална Гимназия по Полиграфия и Фотография

Награди:

Първо място - #BG10xEU, Хакатон „10 години България в ЕС“