ДепартаментИнформатика

Актуално

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
10.01.2020 14:40

Семинар „Нов евристичен алгоритъм за изследване структурата на протеини в 2D HP-модела на Дил“

Корпус 2, Зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
ас. д-р Слав Ангелов


Изследване структурата на протеини е актуален и все още не решен напълно проблем от био информатиката. Структурата на протеин доказано обуславя неговите свойства. Това намира приложение в биологията и медицината. В този труд се разглежда представянето на протеин чрез HP модела на Дил – доказано NP сложна задача. Разработен е евристичен алгоритъм, който се справя отлично с малки протеини и намира добри решения при по-големи такива.

Основни изследователски интереси в областта на:
регресионен анализ, извличане на знание (data mining), иконометрия

Допълнителни изследователски интереси:
алгоритми, финансова математика, оценка на риска