facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
21.04.2023 14:40

Семинар „Модели и оптимизации в подготовката и изпитването при електронно подпомогнатото обучение“

Корпус 2, зала 702


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
Делян Керемедчиев


Ще се представят няколко интересни модела и оптимизации, които могат да бъдат приложени в електронно подпомогнатото обучение. Целта на моделите и оптимизациите е да повишат интереса и успеваемостта на студентите при изпитите по изучаваната дисциплина.


Основни изследователски интереси в областта на: Електронно обучение.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Уеб базирани информационни системи.

Възможности за експертиза в областта на: Уеб базирани информационни системи

Преподавателски интереси в областта на: Интернет приложения, уеб базирани приложения