ДепартаментИнформатика

Актуално

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
06.12.2019 14:40

Публична лекция „Проблемът за мярката“

Корпус 2, Зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов


Нестандартни подходи към обучението по информатика.

Проблемът за мярката - за ролята на алгоритъма на Евклид в развитието на науката математика в древна Елада. Лекцията е по история на математиката, но и косвен метод за преподаване на алгоритъма на Евклид, като продължение на идеите от конференцията във Фулда 2019.

гл. ас. д-р Лъчезар Томов

Основни изследователски интереси в областта на:
Теория на управлението, Качество на софтуера, Управление на проекти

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Числени методи

Възможности за експертиза в областта на: Теория на управлението, Качество на софтуера

Преподавателски интереси в областта на: Уеб базирани приложения, клиент-сървър