facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
03.04.2023 13:00

Публична лекция „Подход за информационно моделиране при изследване на формирането на понятия и усвояване на език от децата“

Корпус 2, зала 706


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
Велина Славова

Представя се накратко публикуваното в монография със същото заглавие. Съставен е модел на маханизма на създаване на концепти от различните категории и за тяхната когнитивна сложност. Съставени са два големи корпуса с анотирана детска реч на два езика. Направен е статистически анализ на корпусите за оценка на модела.  Най-общо, тематиката е свързана с език и мислене. Набляга се на съвременни резултати от изследването на мозъчната дейност и на с математически модели на информационни потоци.

Велина Славова е преподавател по информатика в НБУ. По настоящем преподава алгоритми, бази данни и обработка на естествен език. Специализирала е роботика и когнитивна наука. Занимава с математически модели и основно – с моделиране на когнитивни процеси и статистическа обработка на езикови корпуси.