ДепартаментИнформатика

Актуално

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
18.02.2020 18:00

Публична лекция „Дизайн, имплементация и виртуализация на мрежи“

Корпус 2, Зала 102А


Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
д-р Йонка Ганчева


С бързото развитие на интернет икономиката и експлозията на информационните технологии, виртуализацията играе ключова роля и са една от най-вълнуващите теми в света на информационните технологии днес. Тенденцията продължава и с разработването на изчислителните облаци подтикваща растежа и вземане на решения за по-ефективни и мащабируеми центрове за данни. По-специално, организациите, използващи технологии за виртуализация виждат по-голяма възвращаемост на капиталовите разходи и повече ефективност и възможности за справяне с нарастващите изисквания на икономиката.


Научна степен: доктор по Информатика и компютърни науки

Основни изследователски интереси в областта на: мрежови решения, виртуализация, центрове за данни, облачни решения, автоматизация на центровете за данни.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: защита на данните, сигурност в центровете за данни.

Възможности за експертиза в областта на: проектиране и дазийн на мрежи и центрове за данни

Преподавателски интереси в областта на: мрежи, виртуализация, центрове за данни, облачни решения.