facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

pexels-karolina-grabowska-4197564_678x410_crop_478b24840a
28.05.2021 18:00

Онлайн семинар „Управление на здравния риск при пандемия“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов


Какви са основните рискове при пандемия и как да ги управляваме. Съществуват два основни подхода - Прометеев и Епиметеев, базирани на критериите на Абрахам Валд и Симон Де Лаплас в теорията на вземане на решения. Кой от тях е по-добър - това се определя от статистическите свойства на риска. Управлението на здравния риск при пандемии естествено попада в областта на Прометеееия подход поради дебелите опашки на разпределението на броя жертви в исторически план.


Основни изследователски интереси в областта на:
Теория на Управлението, Качество на Софтуера, Управление на проекти

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Числени Методи

Възможности за експертиза в областта на:
Теория на Управлението, Качество на Софтуера

Преподавателски интереси в областта на:
Уеб базирани приложения, клиент-сървър