facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

maxresdefault_678x410_crop_478b24840a
14.05.2021 13:00

Онлайн семинар „Числено интегриране на двумерни, комплексно-значни функции“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
доц. д-р Ласко Ласков


Численото интегриране е основен подход с множество приложения, включително и при метода на граничните интегралните уравнения (boundary integral equation method). Библиотеката GSL (Gnu Scientific Library) предоставя изключително ефективна реализация на множество популярни методи и алгоритми. От друга страна, процедурите ѝ имат определени ограничения: численото интегриране, реализирано на основата на QUADPACK библиотеката, е предоставено само за случая на едномерни функции.

В тази лекция ще разгледаме разширение на функциите на GSL библиотеката за числено интегриране за специалния случай на двумерни, комплексно-значни функции. Представения подход е част от реализацията на система за решаване на триизмерна еластично-динамична задача за разпространение на вълни в нехомогенно полу-пространство.

Доц. д-р Ласко Ласков завършва висшето си образование в Нов български университет: бакалавърска програма „Информатика“ и магистърска програма „Софтуерни технологии в Интернет“. През 2009 г. защитава докторска степен в Нов български университет, към програма „Теоретична информатика“. През 2010 г. защитава докторска степен пред ВАК, СНС „Информатика и математическо моделиране“.

От 2012 г. е щатен преподавател към департамент „Информатика“ в НБУ. От 2016 г. е доцент по направление „Информатика и компютърни науки“. Автор е на публикации в областта на компютърното програмиране и алгоритми, разпознаване на образи, и обработка на изображения, математическо моделиране, обучение в областта на математиката, и информатиката.

В Нов български университет води лекции по компютърно програмиране, програмиране на C/C++, Java.

Изображение: YouTube